Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Euphorbia sultan-hassei Ευφόρβια η Σουλτάν-Χάσειος
Euphorbia dendroides Ευφόρβια η δενδροειδής
Euphorbia glabriflora Ευφόρβια η λειανθής
Euonymus europaeus Ευώνυμος Ευρωπαϊκός
Euonymus verrucosus Ευώνυμος βαλκανικός
Euonymus latifolius Ευώνυμος πλατύφυλλος
Ephedra distachya distachya Εφέδρα η διστάχυα
Ephedra major procera Εφέδρα η επιμήκης
Ephedra fragilis campylopoda Εφέδρα η καμπυλοπόδαρη
Ephippiger ephippiger ephippiger Εφιππίγερ ο Εφιππίγερ
Eirenis modestus modestus Θαμνόφιδο
Emberiza schoeniclus reiseri Καλαμοτσίχλονο
Emberiza schoeniclus intermedia Καλαμοτσίχλονο
Emberiza schoeniclus schoeniclus Καλαμοτσίχλονο
Erithacus rubecula rubecula Κοκκινολαίμης
Erithacus rubecula balcanica Κοκκινολαίμης των Βαλκανίων
Elaphe quatuorlineata quatuorlineata Λαφίτης
Elaphe quatuorlineata sauromates Λαφίτης ο σαυρομάτης
Elaphe quatuorlineata rechingeri Λαφίτης του Ρέχινγκερ
Egretta garzetta Λευκοτσικνιάς