Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Onobrychis pindicola
Onobrychis sphaciotica
Ononis diffusa
Ononis mitissima
Ononis ornithopodioides
Ononis pubescens
Ononis pusilla
Ononis reclinata
Ononis serrata
Ononis spinosa antiquorum
Ononis spinosa leiosperma
Ononis variegata
Ononis verae
Ononis viscosa breviflora
Ononis viscosa sieberi
Onopordum acanthium acanthium
Onopordum acanthium parnassicum
Onopordum argolicum
Onopordum bracteatum bracteatum
Onopordum bracteatum creticum