Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Viola rauliniana
Viola rausii
Viola reichenbachiana
Viola rhodopeia
Viola riviniana
Viola rupestris
Viola scorpiuroides
Viola sfikasiana
Viola sieheana
Vitis vinifera sylvestris Άγριο αμπέλι
Vicia sativa cordata Βίκος ο καρδιόμορφος
Vicia palaestina Βίκος της Παλαιστίνης
Vaccinium vitis-idaea Βακκίνιο η άμπελος της Ίδης
Vaccinium myrtillus Βακκίνιο ο μύρτιλλος
Vaccinium uliginosum microphyllum Βακκίνιο το μικρόφυλλο
Verbascum spinosum Βερμπάσκο το ακανθώδες
Viburnum tinus tinus Βιβούρνο
Viscum album album Ιξός
Viscum album abietis Ιξός του έλατου
Viburnum lantana Λαντάνα