Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Sedum laconicum insulare
Sedum laconicum laconicum
Sedum litoreum
Sedum magellense
Sedum ochroleucum
Sedum pallidum Σέδο το ωχρό
Sedum praesidis
Sedum reflexum
Sedum rubens
Sedum samium Σέδο της Σάμου
Sedum sediforme
Sedum sexangulare
Sedum stefco
Sedum stellatum
Sedum telephium
Sedum tristriatum
Sedum tuberiferum
Sedum tymphaeum
Sedum urvilei
Selaginella denticulata