Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Fragaria vesca
Fragaria viridis campestris
Francolinus francolinus Φραγκολίνος
Frangula alnus Φράγκουλα ο άλνος
Frangula rupestris Φράγκουλα η βραχόφιλη
Frankenia hirsuta
Frankenia pulverulenta
Fraxinus angustifolia oxycarpa Νερόφραξος
Fraxinus excelsior excelsior Μεγάλος φράξος
Fraxinus ornus Μικρός φράξος
Freyeria trochylus Φρεγέρια ο Τροχύλος
Fringilla coelebs coelebs Σπίνος
Fringilla coelebs schiebeli Σπίνος
Fringilla montifringilla Χειμωνόσπινος
Fritillaria bithynica
Fritillaria carica
Fritillaria conica
Fritillaria davisii
Fritillaria drenovskii
Fritillaria ehrhartii