Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Evax perpusilla
Evax pygmaea pygmaea
Everes alcetas Εβέρες ο Αλκέτας
Everes argiades Εβέρες ο Αργιάδης
Everes decoloratus Εβέρες ο αποχρωματισμένος
Eyprepocnemis plorans Ευπρεποκνημίς ο κλαίων
Fabriciana adippe Φαμπρικιάνα του Αντίππα
Fabriciana niobe Φαμπρικιάνα η Νιόβη
Fagonia cretica
Fagopyrum esculentum
Fagus sylvatica orientalis Ανατολική οξυά
Fagus sylvatica sylvatica Ευρωπαϊκή οξυά
Falcaria vulgaris
Falco biarmicus feldeggi Χρυσογέρακο
Falco cherrug Στεπογέρακο
Falco columbarius Νανογέρακο
Falco eleonorae Μαυροπετρίτης
Falco naumanni Κιρκινέζι
Falco pelegrinoides Ερημοπετρίτης
Falco peregrinus brookei Πετρίτης