Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Omocestus minutus Ομόκηστος ο μικρός
Omocestus petraeus Ομόκηστος ο πετραίος
Omocestus rufipes Ομόκηστος ο κοκκινόπους
Omocestus viridulus Ομόκηστος ο πρασινωπός
Orchamus raulinii Όρχαμος του Ραούλιν
Orchamus yersini yersini Όρχαμος ο Γιερσίνιος
Oropodisma chelmosi Ορωπόδισμα του Χελμού
Oropodisma erymanthosi Ορωπόδισμα του Ερυμάνθου
Oropodisma karavica Ορωπόδισμα το Καράβιο
Oropodisma kyllinii Ορωπόδισμα το Κυλλήνιο
Oropodisma lagrecai Ορωπόδισμα το Λαγκρεκάκιο
Oropodisma macedonica Ορωπόδισμα το Μακεδονικό
Oropodisma parnassica Ορωπόδισμα το Παρνάσσιο
Oropodisma taygetosi Ορωπόδισμα του Ταϋγέτου
Oropodisma tymphrestosi Ορωπόδισμα του Τυμφρηστού
Oropodisma willemsei Ορωπόδισμα του Βίλλεμσε
Pachytrachis gracilis Παχύτραχις η χαρίσσεια
Pallasiella turcomana Παλλαζιέλλα η Τουρκομανική
Panaxia quadripunctaria Πανάξια η τετράστικτη
Pandoriana pandora Πανδοριάνα η Πανδώρα