Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Helichrysum taenari
Helicotrichon aetolicum
Helicotrichon agropyroides
Helicotrichon compressum
Helicotrichon convolutum convolutum
Helicotrichon cycladum
Helicotrichon pubescens pubescens
Heliotropium curassavicum
Heliotropium dolosum
Heliotropium europaeum
Heliotropium halacsy
Heliotropium hirsutissimum
Heliotropium suaveolens suaveolens
Heliotropium supinum
Helleborus cyclophyllus
Hemarthria altissima
Heptaptera colladonioides
Heracleum orphanidis
Heracleum sphondylium pyrenaicum
Heracleum sphondylium ternatum