Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Hipparchia aristaeus Ιππαρχία ο Αρισταίος
Hippocrepis glauca Ιπποκρηπίς η γλαυκή
Hippocrepis multisiliquosa Ιπποκρηπίς η πολυχεδρωπή
Himantopus himantopus Καλαμοκανάς
Hedera helix helix Κισσός
Hedera helix poetarum Κισσός χρυσόκαρπος
Hippolais icterina Κιτρινοστριτσίδα
Hippolais olivetorum Λιοστριτσίδα
Huso huso Μουρούνα
Halocnemum strobilaceum Ολόκνημο το στροβιλοειδές
Hemidactylus turcicus turcicus Σαμιαμίδι
Halcyon smyrnensis Σμυρνοαλκυόνα
Hieraaetus fasciatus Σπιζαητός
Hieraaetus pennatus Σταυραητός
Haematopus ostralegus Στρειδοφάγος
Hydrobates pelagicus Υδροβάτης
Hymenolobus procumbens Υμενολόβος ο έρπων
Hymenocarpus circinatus Υμονόκαμπος ο περιφερής
Hyoscyamus albus Υοσκύαμος ο λευκός
Hyoscyamus niger Υοσκύαμος ο μελανός