Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Catapodium hemipoa Καταπόδιο η ημιπόα
Catapodium marinum Καταπόδιο το θαλάσσιο
Catapodium rigidum Καταπόδιο το νύσσον
Cedrus libanii brevifolia Κέδρος της Κύπρου
Celtis australis Μελικουκιά
Celtis tournefortii Αγριομελικουκιά
Cenchrus incertus Κέγχρος ο αβέβαιος
Centaurea achaia achaia
Centaurea achaia corinthiaca
Centaurea acicularis
Centaurea aegialophila
Centaurea aetolica
Centaurea affinis affinis
Centaurea affinis denudata
Centaurea affinis laconiae
Centaurea affinis pallidior
Centaurea alba albanica
Centaurea alba brunea
Centaurea alba deusta
Centaurea amplifolia