Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Secale montanum
Securigera securidaca
Sedum acre
Sedum album
Sedum alpestre
Sedum amplexicaule tenuifolium
Sedum annuum
Sedum apoleipon
Sedum atratum
Sedum caespitosum
Sedum cepaea
Sedum confertiflorum
Sedum creticum creticum Σέδο το κρητικό
Sedum creticum hierapetrae
Sedum dasiphyllum
Sedum delicum Σέδο
Sedum erythraeum
Sedum grisebachii grisebachii
Sedum grisebachii horakii
Sedum hispanicum