Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Helichrysum microphyllum
Helichrysum orientale
Helichrysum plicatum
Helichrysum sibthorpii
Helichrysum stoechas barrelieri
Helichrysum taenari
Helicotrichon aetolicum
Helicotrichon agropyroides
Helicotrichon compressum
Helicotrichon convolutum convolutum
Helicotrichon convolutum heldreichii
Helicotrichon cycladum
Helicotrichon pubescens pubescens
Heliotropium curassavicum
Heliotropium dolosum
Heliotropium europaeum
Heliotropium halacsy
Heliotropium hirsutissimum
Heliotropium suaveolens suaveolens
Heliotropium supinum