Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Geranium columbinum
Geranium dissectum
Geranium divaricatum
Geranium lanuginosum
Geranium lucidum
Geranium macrorrhizum
Geranium macrostylum
Geranium molle brutium
Geranium molle molle
Geranium peloponnesiacum
Geranium phaeum
Geranium pratense
Geranium purpureum
Geranium pusillum
Geranium pyrenaicum
Geranium reflexum
Geranium robertianum
Geranium rotundifolium
Geranium sanguineum
Geranium subcaulescens