Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Genista tinctoria Γενίστα η βαφική
Gentiana acaulis
Gentiana asclepiadea
Gentiana cruciata cruciata
Gentiana lutea
Gentiana punctata
Gentiana symphyandra
Gentiana verna balcanica
Gentianella bulgarica Γεντιανέλλα η Βουλγαρική
Gentianella ciliata
Gentianella crispata
Geocaryum capillifolium
Geocaryum creticum
Geocaryum parnassicum
Geocaryum peloponnesiacum
Geocaryum pindicolum
Geocaryum pumilum
Geranium aristatum
Geranium asphodeloides
Geranium bohemicum