Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Galium canum ovatum
Gnaphalium roeseri pichleri
Galium anisophyllon plebeium
Galium graecum pseudocanum
Galanthus reginae-olgae reginae-olgae
Gnaphalium roeseri roeseri
Galanthus ikariae snogerupii
Geranium sylvaticum sylvaticum
Gnaphalium uliginosum uliginosum
Galanthus reginae-olgae vernalis