Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Orchis morio morio
Orobanche ramosa mutelii
Onopordum bracteatum myriacanthum
Orobanche ramosa nana
Ononis natrix natrix Ονωνίς η νάτριξ
Ophrys oestrifera oestrifera
Olea europaea oleaster Αγριελιά
Onopordum acanthium parnassicum
Orchis morio picta
Orobanche ramosa ramosa
Ophrys vernixia regis-ferdinandii
Ophrys umbilicata rhodia
Onobrychis montana scardica
Omphalodes luciliae scopulorum
Ophrys mammosa serotina
Odontites verna serotina
Ononis viscosa sieberi
Orchis anatolica sitiaca
Ophrys sphegodes sphegodes
Ononis spinosa spinosa