Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Motacilla flava lutea Κιτρινοσουσουράδα
Motacilla flava flava Κιτρινοσουσουράδα
Motacilla flava thunbergi Κιτρινοσουσουράδα
Motacilla citreola Κιτροσουσουράδα
Martes foina Κουνάβι
Motacilla alba alba Λευκοσουσουράδα
Melanocorypha leucoptera Λευκόφτερη γαλιάντρα
Maculinea alcon Μακουλινέα η Άλκον
Maculinea arion Μακουλινέα η Αρίων
Myotis blythi Μακρομυωτίδα
Malvella sherardiana Μαλβέλλα του Σέραρντ
Malope malacoides Μαλώπη η μαλακοειδής
Maniola jurtina Μανιόλα της γιούρτας
Melanocorypha yeltoniensis Μαυρογαλιάντρα
Melanitta nigra Μαυρόπαπια
Morus nigra Μαύρη μουριά
Mellicta athalia Μελίκτα η Αθάλια
Mellicta aurelia Μελίκτα η Αυριλία
Melilotus alba Μελίλωτος ο λευκός
Melilotus altissima Μελίλωτος ο υψηλότατος