Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Trifolium squamosum Τριφύλλι το λεπιδωτό
Trifolium pauciflorum Τριφύλλι το αρακυνθές
Trifolium dubium Τριφύλλι το αμφίβολο
Trifolium smyrnaeum Τριφύλλι το Σμυρναίο
Trifolium constantinopolitanum Τριφύλλι της Κωνσταντινούπολης
Trifolium affine Τριφύλλι
Trifolium argutum Τριφύλλι
Picoides tridactylus alpinus Τριδάκτυλος δρυοκολάπτης
Streptopelia turtur Τριγώνι
Trigonidium cicindeloides Τριγωνίδιο το κικινδελοειδές
Trigonella sprunerana Τριγωνέλλη του Σπούνερ
Trigonella monspeliaca Τριγωνέλλη του Μονπελιέ
Trigonella gladiata Τριγωνέλλη λογχοφόρος
Trigonella smyrnaea Τριγωνέλλη η Σμυρναία
Streptopelia orientalis Τριγονοπερίστερο
Populus tremula Τρεμόλευκα
Pinus brutia Τραχεία πεύκη
Diospyros lotus Τραπεζωνιά
Lacerta trilineata cariensis Τρανόσαυρα της Ικαρίας
Lacerta trilineata polylepidota Τρανόσαυρα η πολυλεπιδωτή