Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Orobanche loricata
Orobanche lutea
Orobanche major
Orobanche minor
Orobanche pancicii
Orobanche purpurea
Orobanche ramosa mutelii
Orobanche ramosa nana
Orobanche ramosa ramosa
Orobanche rechingeri
Orobanche reticulata
Osyris alba Όσυρις
Olea europaea oleaster Αγριελιά
Opuntia vulgaris Μικρή φραγκοσυκιά
Oenanthe aquatica Οινάνθη η υδρόφιλη
Onobrychis oxyodonta Ονοβρυχίδα η οξυόδοντη
Ononis arvensis Ονωνίς η αρουραία
Ononis natrix natrix Ονωνίς η νάτριξ
Ononis biflora Ονωχίδα η διανθής
Ornithopus compressus Ορνιθόπους ο πεπιεσμένος