Ονομασία ↑ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Scutellaria albida vacillans
Scutellaria albida albida
Scutellaria alpina
Scutellaria altissima
Scutellaria columnae columnae
Scutellaria galericulata
Scutellaria hirta
Scutellaria naxensis
Scutellaria orientalis alpina
Scutellaria orientalis pinnatifida
Scutellaria rubicunda ikarica
Scutellaria rupestris rechingeri
Scutellaria rupestris parnassica
Scutellaria rupestris rupestris
Scutellaria rupestris cephalonica
Scutellaria rupestris adenotricha
Scutellaria sieberi
Scutellaria velenovskyi goulimyi
Scutellaria velenovskyi velenovskyi
Scutellaria velenovskyi perhispida