Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Scutellaria albida albida
Scutellaria albida vacillans
Scutellaria alpina
Scutellaria altissima
Scutellaria columnae columnae
Scutellaria galericulata
Scutellaria hirta
Scutellaria naxensis
Scutellaria orientalis alpina
Scutellaria orientalis pinnatifida
Scutellaria rubicunda ikarica
Scutellaria rupestris adenotricha
Scutellaria rupestris cephalonica
Scutellaria rupestris parnassica
Scutellaria rupestris rechingeri
Scutellaria rupestris rupestris
Scutellaria sieberi
Scutellaria velenovskyi goulimyi
Scutellaria velenovskyi perhispida
Scutellaria velenovskyi velenovskyi