Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Euphrasia drosocalyx
Euphrasia hirtella
Euphrasia liburnica
Euphrasia minima minima
Euphrasia pectinata
Euphrasia rostkoviana
Euphrasia salisburgensis salisburgensis
Euphrasia stricta
Evax perpusilla
Evax pygmaea pygmaea