Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Elymus repens repens
Elymus striatulus
Emberiza aureola Σημυδοτσίχλονο
Emberiza caesia Σκουρόβλαχος
Emberiza cia Βουνότσιχλονο
Emberiza cineracea Σμυρνότσιχλονο
Emberiza cirlus Σιρλοτσίχλονο
Emberiza citrinella Χιρλοτσίχλονο
Emberiza hortulana Βλάχος
Emberiza leucocephalus Ελατοτσίχλονο
Emberiza melanocephala Αμπελουργός
Emberiza pusilla Νανοτσίχλονο
Emberiza rustica Δασοτσίχλονο
Emberiza schoeniclus intermedia Καλαμοτσίχλονο
Emberiza schoeniclus reiseri Καλαμοτσίχλονο
Emberiza schoeniclus schoeniclus Καλαμοτσίχλονο
Emex spinosa
Empetrum nigrum Έμπετρο το μελανό
Emys orbicularis Βαλτοχελώνα
Enarthrocarpus arcuatus