Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Gryllomorpha cretensis Γρυλλόμορφος ο Κρητικός
Gryllomorpha dalmatina Γρυλλόμορφος ο Δαλματικός
Gryllomorpha guentheri Γρυλλόμορφος ο γκουενθέριος
Gryllomorpha pieperi Γρυλλόμορφος ο πηπέριος
Gryllomorpha wettsteini Γρυλλόμορφος του Βεττστάιν
Gryllus bimaculatus Γρύλλος ο δίστικτος
Gryllus campestris Γρύλλος ο πεδινός
Gallinago media Διπλομπεκάτσινο
Gallinula chloropus Νερόκοτα
Gambusia affinis Κουνουπόψαρο
Gasterosteus aculeatus Αγκαθερό
Gavia immer Παγοβούτι
Gelochelidon nilotica Γελογλάρονο
Glareola nordmanni Μαυρόφτερο νεροχελίδονο
Glareola pratincola Νεροχελίδονο
Glaucidium passerinum Σπουργιτόγλαυκα
Globicephala melaena Μαυροδέλφινο
Gyps fulvus Όρνιο
Genista parnassica Γενίστα του Παρνασσού
Genista carinalis Γενίστα η τροπιδοφόρος