Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ornithogalum sphaerocarpum
Ornithogalum sphaerolobum
Ornithogalum wiedemannii
Ornithopus compressus Ορνιθόπους ο πεπιεσμένος
Ornithopus pinnatus Ορνιθόπους ο πτερωτός
Orobanche aegyptiaca
Orobanche alba
Orobanche amethystea
Orobanche baumanniorum
Orobanche canescens
Orobanche caryophyllacea
Orobanche cernua
Orobanche crenata
Orobanche fuliginosa
Orobanche gracilis
Orobanche grisebachii
Orobanche hederae
Orobanche lavantulacea
Orobanche loricata
Orobanche lutea