Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Myosotis congesta
Myosotis incrassata
Myosotis laxa caespitosa Μυοσωτίς η έρπουσα
Myosotis litoralis
Myosotis minutiflora
Myosotis nemorosa
Myosotis ramosissima ramosissima
Myosotis refracta paucipilosa
Myosotis refracta refracta
Myosotis sicula Μυοσωτίς η Σικελική
Myosotis solange
Myosotis sparsiflora
Myosotis stricta
Myosotis sylvatica cyanea
Myosotis sylvatica subarvensis
Myosoton aquaticum
Myosurus heldreichii
Myosurus minimus
Myriophyllum spicatum Μυριόφυλλο το σταχτώδες
Myriophyllum verticillatum