Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Coronilla rostrata Κορονίλλα η ραμφοφόρος
Coronilla juncea Κορονίλλα η βουρλοειδής
Coronilla globosa Κορονίλλα η σφαιρική
Coronilla emerus emeroides Κορονίλλα η εμεροειδής
Coronilla emerus emerus Κορονίλλα ο έμερος
Coronilla elegans Κορονίλλα η κομψή
Coronilla cretica Κορονίλλα η κρητική
Coronilla coronata Κορονίλλα η στεφανωματική
Cornus sanguinea sanguinea Αγριοκρανιά
Cornus mas Κρανιά
Cornucopiae cucullatum
Corispermum nitidum Κορίσπερμο το στίλβον
Coriaria myrtifolia
Coriandrum sativum Κόλιαντρος
Corallorhiza trifida
Conyza canadensis Κόνυζα η Καναδική
Conyza bonariensis Κόνυζα η Μποναριένσιος
Conyneforus articulatus
Convolvulus tricolor tricolor
Convolvulus siculus siculus