Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Minuartia setacea stojanovii
Minuartia stellata
Minuartia verna attica
Minuartia verna idaea
Minuartia verna montana
Minuartia verna thessala
Minuartia verna verna
Minuartia wettsteinii
Mirabilis jalapa
Misopates orontium
Modicogryllus frontalis Μοντικόγρυλλος ο μετωπικός
Modicogryllus geticus Μοντικόγρρυλλος ο γενετικός
Moehringia pendula
Moehringia pentandra
Moehringia trinervia
Moenchia erecta erecta
Moenchia graeca
Moenchia mantica
Mogoplistes brunneus Μογκοπλίστης ο μελαχροινός
Mogoplistes kinzelbachi Μογκοπλίστης του Κίντζελμπαχ