Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Onopordum acanthium acanthium
Ophrys aegaea aegaea
Onobrychis alba alba
Orchis anatolica anatolica
Ononis spinosa antiquorum
Onopordum caulescens atticum
Ophrys bertolonii bertolonii
Onopordum bracteatum bracteatum
Ophrys oestrifera bremifera
Ononis viscosa breviflora
Onobrychis alba calcarea
Onopordum illyricum cardunculus
Onopordum caulescens caulescens
Ophrys sphegodes cephalonica
Orchis coriophora coriophora
Ophrys sphegodes cretensis
Onopordum bracteatum creticum
Orchis laxiflora elegans
Ophrys sphegodes epirotica
Onosma erectum erectum