Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Dolichopoda annae Δολιχόποδη της Άννας
Dolichopoda thasosensis Δολιχόποδη της Θάσου
Dolichopoda naxia Δολιχόποδη της Νάξου
Dolichopoda paraskevi Δολιχόποδη της Παρασκευής
Dolichopoda patrizii Δολιχόποδη της Πατρίτσιας
Dolichopoda vandeli Δολιχόποδη του Βάντελ
Dolichopoda petrochilosi Δολιχόποδη του Πετροχείλου
Dolichopoda remyi Δολιχόποδη του Ρεμύ
Dolichopoda steriotisi Δολιχόποδη του Στεριώτη
Dolichopoda hussoni Δολιχόποδη του Χούσσου
Dolomys bogdanovi Δολόμυς
Dorycnium graecum Δορύκνιο το γραικό
Dorycnium hirsutum Δορύκνιο το χνουδωτό
Dorycnium rectum Δορύκνιο το όρθιο
Dryas octopetala Δρυάς η οκτωπέταλη
Drymadusa dorsalis Δρυμάδουσα η ραχιαία
Drymadusa limbata limbata Δρυμάδουσα η …
Dicentrarchus labrax Λαυράκι
Dendrocopos leucotos lilfordi Λευκονώτης
Dryocopus martius martius Μαυροτσικλητάρα