Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Silene vulgaris sufrutescens
Silene vulgaris vourinensis
Silene viridiflora
Silene variegata
Silene urvillei Σιληνή του Ουρβίλ
Silene ungeri
Silene trinervia
Silene taygetea
Silene supina
Silene succulenta
Silene squamigera
Silene spinescens
Silene spergulifolia
Silene sieberi
Silene sicula
Silene sedoides sedoides
Silene sedoides runemarkii
Silene scwarzenbergeri
Silene scorpilii
Silene saxifraga