Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Erebia medusa Ερέμπια η μέδουσα
Erebia ligea Ερέμπια η λίγειος
Erebia euryale Ερέμπια η Ευρυάλη
Erebia cassioides Ερέμπια η κασσιοειδής
Erebia aethiopella rhodopensis Ερέμπια της Ροδόπης
Eragrostis pilosa
Eragrostis minor
Eragrostis cilianensis
Equisetum telmateia
Equisetum sylvaticum
Equisetum ramosissimum
Equisetum palustre
Equisetum hyemale
Equisetum fluviatile
Equisetum arvense
Eptesicus serotinus Τρανονυχτερίδα
Epipogium aphyllum
Epipactis subclausa
Epipactis persica
Epipactis palustris