Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Emberiza schoeniclus schoeniclus Καλαμοτσίχλονο
Erithacus rubecula rubecula Κοκκινολαίμης
Emberiza schoeniclus reiseri Καλαμοτσίχλονο
Emberiza schoeniclus intermedia Καλαμοτσίχλονο
Eremophila alpestris balcanica Χιονάδα
Erithacus rubecula balcanica Κοκκινολαίμης των Βαλκανίων
Emberiza caesia Σκουρόβλαχος
Emberiza cia Βουνότσιχλονο
Emberiza cineracea Σμυρνότσιχλονο
Emberiza cirlus Σιρλοτσίχλονο
Emberiza citrinella Χιρλοτσίχλονο
Emberiza hortulana Βλάχος
Emberiza leucocephalus Ελατοτσίχλονο
Emberiza melanocephala Αμπελουργός
Emberiza pusilla Νανοτσίχλονο
Emberiza rustica Δασοτσίχλονο
Elanus caeruleus Έλανος
Egretta gularis Μαυριτσικνιάς
Egretta garzetta Λευκοτσικνιάς
Egretta alba Αργυροτσικνιάς