Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Puffinus puffinus yelkouan Μύχος
Buteo buteo vulpinus Γερακίνα …
Sturnus vulgaris vulgaris Ψαρόνι
Picus viridis viridis Πρασινοτσικλητάρα
Oenanthe oenanthe virago Σταχτοπετρόκλης
Delichon urbica urbica Σπιτοχελίδονο
Apus melba tuneti Σκεπαρνάς
Phylloscopus trochilus trochilus Θαμνοφυλλοσκόπος
Anthus trivialis trivialis Δενδροκελάδα
Phylloscopus collybita tristis Δενδροφυλλοσκόπος
Parus montanus transylvanicus Βουνοπαπαδίτσα
Tringa totanus totanus Κοκκινοσκέλης
Jynx torquilla torquilla Στραβολαίμης
Turdus torquatus torquatus Χιονότσιχλα
Phasianus colchicus torquatus Φασιανός ο περιδεραιοφόρος
Motacilla flava thunbergi Κιτρινοσουσουράδα
Aegithalos caudatus tephronotus Αιγίθαλος ο τεφρόνουτος
Sturnus vulgaris tauricus Ψαρόνι του Ταύρου
Luscinia svecica svecica Γαλαζολαίμης
Muscicapa striata striata Σταχτομυγοχάφτης