Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Rumex tuberosus tuberosus
Ranunculus trichophyllus trichophyllus
Rumex obtusifolius transiens
Ranunculus isthmicus tenuifolius
Rumex obtusifolius subalpinus
Ruppia maritima spiralis Ρούππια η σπειροειδής
Ranunculus sceleratus sceleratus
Rhamnus saxatilis saxatilis Ράμνος ο βραχόφιλος
Raphanus raphanistrum rostratus
Ruppia maritima rostellata Ρούππια η …
Riparia riparia riparia Οχθοχελίδονο
Rana ridibunda ridibunda Λιμνοβάτραχος Δ. Ελλάδας
Rhamnus saxatilis rhodopeus Ράμνος της Ροδόπης
Raphanus raphanistrum raphanistrum
Rhamnus saxatilis prunifolius Ράμνος ο προυνόφυλλος
Rutilus ohridanus prespensis Πλατίκα
Ranunculus brevifolius pindicus
Remiz pendulinus pendulinus Σακουλοπαπαδίτσα
Rumex patientia patientia
Rapistrum rugosum orientale