Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Nepeta argolica vourinensis
Natrix tessellata tessellata Κυβόφιδο
Narcissus tazetta tazetta
Natrix natrix schweizeri Ντρόφιδο το Σβάιτσερ
Nigella arvensis rechingeri
Narcissus poeticus radiiflorus
Narcissus poeticus poeticus
Natrix natrix persa x schweizeri Ντρόφιδο το υβρίδιο
Natrix natrix persa Ντρόφιδο το Περσικό
Nepeta nuda nuda
Nyctalus noctula noctula Νυχτοβάτης
Nigritella nigra nigra
Neomys anomalus milleri Βαλτομυγαλή
Nepeta argolica malacotrichos
Narcissus tazetta italicus
Nigella arvensis glauca
Nepeta argolica dirphya
Nigella arvensis brevifolia
Narcissus tazetta aureus
Nigella arvensis arvensis