Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Radiola linoides
Rallus aquaticus Νεροκοτσέλα
Ramonda nathaliae
Ramonda serbica
Rana dalmatina Ευκίνητος Βάτραχος
Rana epeirotica Λιμνοβάτραχος Δ. Ελλάδας
Rana graeca Ελληνικός Βάτραχος
Rana ridibunda ridibunda Λιμνοβάτραχος Δ. Ελλάδας
Ranunculus acris acris
Ranunculus acris friesianus
Ranunculus aduncus
Ranunculus aquatilis
Ranunculus arvensis
Ranunculus asiaticus
Ranunculus auricomus
Ranunculus baudotii
Ranunculus brevifolius pindicus
Ranunculus brutius
Ranunculus bulbosus bulbosus
Ranunculus bullatus cytheraeus