Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Abies alba Χτενοέλατο
Abies borisii-regis Μακεδονικό έλατο
Abies cephalonica Κεφαλλονίτικο έλατο
Abutilon theophrastii Αβούτιλο του Θεοφράστου
Acantholimon echinus creticum Ακανθολιμών ο κρητικός
Acantholimon echinus echinus Ακανθολιμών ο εχίνος
Acantholimon echinus lycaonicum Ακανθολιμών το λυκαονικό
Acanthus balcanicus
Acanthus spinosus
Aceras anthropophorum
Acer campestre Σφενδάμι πεδινό
Acer heldreichii heldreichii Αγριοπλάτανος
Acer monspessulanum monspessulanum Σφενδάμι του Μονπελιέ
Acer obtusatum Σφενδάμι βαλκανικό
Acer opalus hyrcanum Σφενδάμι σερβικό
Acer orientale Σφενδάμι Κρητικό
Acer platanoides Νεροπλάτανος
Acer pseudoplatanus Ψευτοπλάτανος
Acer tataricum Σφενδάμι ανατολικό
Achillea abrotanoides