Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Prunella montanella θαμνοψάλτης της Σιβηρίας
Hippolais pallida elaeica Ωχροστριτσίδα
Apus pallidus illyricus Ωχροσταχτάρα
Cettia cetti cetti Ψευταηδόνι
Sturnus vulgaris tauricus Ψαρόνι του Ταύρου
Sturnus vulgaris vulgaris Ψαρόνι
Larus ichthyaetus Ψαρόγλαρος
Pandion haliaetus Ψαραητός
Sylvia nisoria nisoria Ψαλτοτσιροβάκος
Milvus milvus Ψαλιδιάρης
Anas acuta Ψαλίδα
Anser fabalis Χωραφόχηνα
Passer hispanoliensis Χωραφοσπουργίτης
Falco biarmicus feldeggi Χρυσογέρακο
Regulus regulus Χρυσοβασιλίσκος
Aquila chrysaetos homeyeri Χρυσαητός …
Aquila chrysaetos chrysaetos Χρυσαητός
Strix uralensis liturata Χουχουριστής των Ουραλίων
Strix aluco aluco Χουχουριστής
Anas clypeata Χουλιαρόπαπια