Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Cettia cetti cetti Ψευταηδόνι
Crocidura leucodon Χωραφομυγαλή
Chrozophora obliqua Χρωζοφόρα η λοξή
Chrozophora tinctoria Χρωζοφόρα η βαφική
Chrysochraon dispar dispar Χρυσοχράων ο ντισπάρ
Chrysanthemum coronarium Χρυσάνθεμο το στεφανωματικό
Chrysanthemum segetum Χρυσάνθεμο το αρουραίο
Ctenopharyngodon idella Χορτοφάγος κυπρίνος
Calidris canutus Χοντροσκαλήθρα
Chlamydotis undulata Χλαμυδόγαλος
Chlamydophora tridentata Χλαμυδοφόρα η τριοδοντωτή
Clangula hyemalis Χιονόπαπια
Chenopodium hybridum Χηνοπόδιο το υβρίδιο
Chenopodium ficifolium Χηνοπόδιο το συκόφυλλο
Chenopodium polyspermum Χηνοπόδιο το πολύσπερμο
Chenopodium opulifolium Χηνοπόδιο το οπουλόφυλλο
Chenopodium album album Χηνοπόδιο το λευκό
Chenopodium rubrum Χηνοπόδιο το ερυθρό
Chenopodium murale Χηνοπόδιο το επιτοίχιο
Chenopodium glaucum Χηνοπόδιο το γλαυκό