Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Acer pseudoplatanus Ψευτοπλάτανος
Robinia pseudacacia Ψευδακακία
Abies alba Χτενοέλατο
Chrozophora obliqua Χρωζοφόρα η λοξή
Chrozophora tinctoria Χρωζοφόρα η βαφική
Chrysanthemum coronarium Χρυσάνθεμο το στεφανωματικό
Chrysanthemum segetum Χρυσάνθεμο το αρουραίο
Quercus pubescens anatolica Χνουδωτή βελανιδιά
Quercus pubescens pubescens Χνουδοβελανιδιά
Erica herbacea Χλοώδες ρείκι
Chlamydophora tridentata Χλαμυδοφόρα η τριοδοντωτή
Chenopodium hybridum Χηνοπόδιο το υβρίδιο
Chenopodium ficifolium Χηνοπόδιο το συκόφυλλο
Chenopodium polyspermum Χηνοπόδιο το πολύσπερμο
Chenopodium opulifolium Χηνοπόδιο το οπουλόφυλλο
Chenopodium album album Χηνοπόδιο το λευκό
Chenopodium rubrum Χηνοπόδιο το ερυθρό
Chenopodium murale Χηνοπόδιο το επιτοίχιο
Chenopodium glaucum Χηνοπόδιο το γλαυκό
Chenopodium urbicum Χηνοπόδιο το αστκό