Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Oxyura leucocephala Κεφαλούδι
Oxytropis purpurea
Oxytropis prenja
Oxytropis pilosa
Oxyria digyna
Oxalis pes-caprae
Oxalis corniculata
Oxalis articulata
Oxalis acetosella
Ovis ammon Αγριοπρόβατο
Otus scops Γκιώνης
Otis tarda Αγριόγαλος
Otanthus maritimus
Osyris alba Όσυρις
Ostrya carpinifolia Οστρυά
Osmunda regalis
Oryctolagus cuniculus cnossius Αγριοκούνελο
Orthrias pindus Πινδοβίνος
Orthrias brandti bureschi Πετροχείλι
Orthrias barbatulus vardarensis Βίνος