Ονομασία ↑ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cachrys ferulacea
Cakile maritima aegyptiaca Κάκιλε
Calamagrostis arundinacea
Calamagrostis epigejos
Calamagrostis pseudophragmites
Calamagrostis varia
Calamintha cretica
Calamintha grandiflora
Calamintha hirta
Calandrella brachydactyla Μικρογαλιάντρα
Calendula arvensis Καλέντουλα η αρουραία
Calendula officinalis Καλέντουλα η φαρμακευτική
Calendula suffruticosa suffruticosa
Calepina irregularis Καλεπίνα η …
Calidris alba Λευκοσκαλήθρα
Calidris alpina alpina Λασποσκαλήθρα
Calidris alpina schinzi Λασποσκαλήθρα
Calidris bairdii Σκαλήθρα του Μπαίρντ
Calidris canutus Χοντροσκαλήθρα
Calidris ferruginea Δρεπανοσκάληθρα