Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Malabaila aurea
Malabaila graveolens
Malabaila involucrata
Malcolmia africana
Malcolmia chia
Malcolmia flexuosa flexuosa
Malcolmia flexuosa naxensis
Malcolmia graeca bicolor
Malcolmia graeca graeca
Malcolmia graeca hydraea
Malcolmia macrocalyx macrocalyx
Malcolmia macrocalyx scyria
Malcolmia maritima
Malcolmia nana
Malcolmia orsiniana angulifolia
Malope malacoides Μαλώπη η μαλακοειδής
Malosorbus florentina Μηλόσορβος
Malus dasyphylla Δασύφυλλη μηλιά
Malus sylvestris Αγριομηλιά
Malus trilobata Αγριομηλιά τρίλοβη