Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα CHERSONISOS GRAMVOUSSAS KAI NISIDES IMERI KAI AGRIA GRAMVOUSSA, PONTIKONISI
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR4340017
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Χανίων
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 2839.56
Χερσαία Έκταση (ha) 2839.56
Συνολική Περίμετρος (km) 54.9
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 720.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The site lays in the western part of Crete, including Granvousa peninsula, the islands Imeri Gramvousa and Agria Gramvousa offshore the northern edge of the peninsula, and the islet Pontikonisi, 10 km west of the centre of the peninsula.Almost all along, the pensinsula consists of rocky calcareous massifs with steep slopes which create rugged coastlines, inaccesible from the sea. Marine caves are a quite common feature of the coastline.The vegetation is mostly phryganic, dominated by the shrubby perennial Sarcopoterium spinosum, Coridothymus capitatus, Callicotome villosa, Cistus creticus and Ballota pseudodictamnus, as well as by dwarf forms (creeping) of Pistacia lentiscus and Ceratonia siliqua.At Balos bay, on the northwest, there are not extended coastal sand dunes with Erica manipuliflora and Pistacia lentiscus, while the area is known for the lagoons that are formed by the mainland and the small Tigani peninsula.The islands Agria and Imeri Gramvousa show almost similar vegetation character, with a greater percentage of rock and sand halophytic species.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες An important site for raptors associated with sea cliffs and seabirds. Species of concern include: Falco eleonorae.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Threats include road construction and hunting.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Anthus campestris campestris (Χαμοκελάδα)
Apus melba melba (Σκεπαρνάς)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Calonectris diomedea (Αρτέμης)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Gypaetus barbatus aureus (Γυπαητός)
Hieraaetus fasciatus (Σπιζαητός)
Phalacrocorax aristotelis (Θαλασσοκόρακας)
Phoenicurus ochruros (Καρβουνιάρης)
Puffinus puffinus puffinus (Μύχος)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη