Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα KOURTALIOTIKO FARANGI, FARANGI PREVELI
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR4330007
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ρεθύμνου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 7595.21
Χερσαία Έκταση (ha) 7592.11
Συνολική Περίμετρος (km) 52.6
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 981.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The site, at the southern central Crete, includes the gorges of Preveli and of Kourtaliotis river, a narrow river with permanent water supply, which cuts through the gorge, flowing down a rocky bed, to end up to a small cove, with a sandy beach, 250 m in length and 60-70 m in width. At the estuary, a small pond with brackish is formed, in the middle of the beach, 10 m from the sea.The water from the springs of Agios Nikolas, middleway in the gorge, is collected by a water lock which supplies water to all the villages around.The main types of biotopes that characterize the site are: rock faces with characterizing chasmophytic vegetation and phrygana, at the slopes of the gorge; riparian arborescent vegetation with Phoenix theophrastii, Nerium oleander, Ceratonia siliqua; small coastal habitas at the estuary of the river, with Vitex-agnus castus and halophytic vegetation (Juncus maritimus and Phragmites australis) and small sand dunes; sea cliff vegetation and marine habitas, with Posidonia sea bedsThe Phoenix theophrastii forest -the second most important palm forest of Phoenix in Crete, aged of several decades, extends into the gorge at a distance of at least 600 m from the beach.NOTES The habitat of the constantly flowing mediterranean river with gravel bank (usually pebbles) and common perennials (not included in Annex I) covers a small percentage of the site and has excellent representativity, good conservation and goodglobal value.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες An important site for breeding raptors, montane and scrub species. Species of concern include: Gypaetus barbatus.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Kourtaliotis gorge is a slightly degraded area, with a great potential for full recovery.The site has to be kept away from nearby streets and from large numbers of tourists. Camping has to be prohibited and the compliance to any protection measures taken will have to be guarded by permanent surveyance service, especially in summer.The solid wastes and the subsequent danger of fire consitute important threats. Another pressure is imposed by grazing. The possible new plantations of Eucalyptus and Tamarix trees are another likely threat.The liquid waste observed, originating from olive oil-mills will have to be eliminated.Finally, hunting, the bulk of irrigation, and the extension of cultivations should be kept under control.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter brevipes (Σαΐνι)
Accipiter gentilis butoides (Διπλοσάινο)
Accipiter nisus nisus (Τσιχλογέρακο)
Anthus campestris campestris (Χαμοκελάδα)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Aquila heliaca heliaca (Βασιλαητός)
Aquila pomarina (Κραυγαητός)
Ardea cinerea (Σταχτοτσικνιάς)
Ardeola ralloides (Κρυπτοτσικνιάς)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Buteo rufinus rufinus (Αητογερακίνα)
Calandrella brachydactyla (Μικρογαλιάντρα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Ciconia nigra (Μαυροπελαργός)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος)
Circus cyaneus (Βαλτόκιρκος)
Circus macrourus (Στεπόκιρκος)
Circus pygargus (Λιβαδόκιρκος)
Clamator glandarius (Κισσόκουκος)
Columba oenas oenas (Φασσοπερίστερο)
Columba palumbus palumbus (Φάσσα)
Coracias garrulus (Χαλκοκουρούνα)
Coturnix coturnix (Ορτύκι)
Cuculus canorus (Κούκος)
Egretta garzetta (Λευκοτσικνιάς)
Emberiza caesia (Σκουρόβλαχος)
Emberiza hortulana (Βλάχος)
Falco biarmicus feldeggi (Χρυσογέρακο)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Falco naumanni (Κιρκινέζι)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Falco subbuteo (Δεντρογέρακο)
Falco vespertinus (Μαυροκιρκίνεζο)
Ficedula albicollis (Κρικομυγοχάφτης)
Gypaetus barbatus aureus (Γυπαητός)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Hieraaetus fasciatus (Σπιζαητός)
Hieraaetus pennatus (Σταυραητός)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lanius minor (Γαϊδουροκεφαλάς)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Melanocorypha calandra calandra (Γαλιάντρα)
Milvus migrans aegypticus (Τσίφτης Αιγυπτιακός)
Neophron percnopterus (Ασπροπάρης)
Nycticorax nycticorax (Νυχτοκόρακας)
Otus scops (Γκιώνης)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Pyrrhocorax pyrrhocorax docilis (Κοκκινοκαλιακούδα)
Streptopelia turtur (Τριγώνι)
Sylvia rueppelli (Μουστακοτσιροβάκος)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη