Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα NISOS KOUFONISI, GYRO NISIDES KAI NISIDES KAVALLOI
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR4320017
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Λασιθίου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 480.16
Χερσαία Έκταση (ha) 480.16
Συνολική Περίμετρος (km) 20.0
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 71.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The site includes the island Koufonisi and the small islets on its north (Strongyli, Makrouli and Marmaros) and on its south (Trachilos). Koufonisi is a small island, one of the southernmost european islands, together with Chrysi and Gavdos. Being at the south-easternmost part of Crete it has a dry and hot climate. This fact is evident in the persisting North African desert-like floristic element and in the steppe vegetation observed with the typical presence of the perennial esparto grass, Lygeum spartum, as well as of Erodium crassifolium. This vegetation type is on gypsum substrate. There are both sandy and rocky beaches. The marine part of the site is very representative and well conserved and comprises sea caves, reefs, and Posidonia beds.There are no permanent inhabitants on the island. In summer, vacationers visit the island, but tourism activities are not intense.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The presence of an Eleonora's Falcon colony indicates the significance of this site for birds. Cory's Shearwaters also nest, however their numbers are not known precisely, so we can't tell whether their populations are also significant in a national or European level. Furthermore, it is an important stop-over site for many migrants during the migration period. It is also very important for wintering Shags. This area is also important for the Mediterranean Monk Seal, as well as for several endemic plant species.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Increased human presence during the breeding period may pose a threat in the future. Depletion of fish stocks is the major threat for seabirds.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Colchicum cousturieri
Cynara cornigera
Fagonia cretica
Helianthemum stipulatum (Ηλιάνθεμο)
Lygeum spartum
Zygophyllum album (Ζυγόφυλλο το λευκό)
Αξιόλογα Θηλαστικά
Monachus monachus (Μεσογειακή φώκια)
Αξιόλογα Πτηνά
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Calonectris diomedea (Αρτέμης)
Coturnix coturnix (Ορτύκι)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Phalacrocorax aristotelis (Θαλασσοκόρακας)
Phalacrocorax carbo sinensis (Κορμοράνος)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη