Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα NISOS DIA
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR4310003
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ηρακλείου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 1188.02
Χερσαία Έκταση (ha) 1188.02
Συνολική Περίμετρος (km) 29.0
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 255.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The island of Dia is located 14 km north of Irakleion Bay (Kriti), with 5 km maximum length and 3 km maximum width. It is uniformly covered by low sclerophyllous vegetation with Sarcopoterium spinosum (dominant species) and Pistacia lentiscus, in the form of small shrubs (mostly at the western parts). The island exhibits a high degree of vegetational degradation, having been overgrazed during the last decades, initially by domestic goats and, after 1955, by the introduction of the Cretan "agrimi" (Capra aegagrus cretica), which overpopulated the island. During the last years, an effort is being made by the Department of Forestry to remove all goats (wild or hybrid ones) and to reintroduce -after vegetation has recovered- the wild type of the Cretan "agrimi".
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The island seems to be a very important biotope for endemic plants and for plants with low dispersal of the Southern Aegean. Two strictly endemic species of the island have been identified until now; however, there are strong suggestions for the presence of more. Also important are the species Allium tardans (endemic of Crete and Carpathos) and Asperula tournefortii. The rabbit population belongs to the endemic subspecies Oryctolagus cuniculus cnossicus, whilst there is also an endemic population of the lizard Podarcis erhardii schieberi. This is an important site for breeding seabirds and species associated with coastal cliffs. Species of concern include: Falco eleonorae. Monkseals are laso often seen by local fishermen around the island.NOTES: Capra aegagrus is introduced to the site, thus it is not included in section 3.2.c. (Annex II species), but in section 3.3. (other important species).OTHER IMPORTANT SPECIES WITH MOTIVATION DAsperula tournefortii, Muscari dionysiacum are protected by the Greek Law (Presidential Decree 67/81) and are included in the IUCN Red Data List (1993) in the category of threatened plants characterized as "rare".Cynara cornigera is a species with distribution in S. Greece, the Aegean and Cyprus. Helichrysum orientale is a species found only in W Turkey out of Greece.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα The public and private management in the past seem to be the most important danger for the island. There is an increasing touristic interest, which, for the moment, leads to a progressive unplanned habitation of the southern coast, but tends to develop to heavy touristic exploitation in the future. Problems have also arisen from the faulty forestry department management concerning the wild goat population of the island.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Alyssoides cretica
Atriplex recurva
Carlina diae
Crepis tybakiensis
Cynara cornigera
Helichrysum orientale
Petromarula pinnata
Phlomis lanata
Sedum praesidis
Verbascum arcturus
Αξιόλογα Θηλαστικά
Capra aegagrus (Αγριοκάτσικο)
Monachus monachus (Μεσογειακή φώκια)
Tadarida teniotis (Νυχτονόμος)
Αξιόλογα Πτηνά
Apus melba melba (Σκεπαρνάς)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Calonectris diomedea (Αρτέμης)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Hieraaetus fasciatus (Σπιζαητός)
Motacilla alba alba (Λευκοσουσουράδα)
Phalacrocorax aristotelis (Θαλασσοκόρακας)
Puffinus puffinus puffinus (Μύχος)
Sylvia rueppelli (Μουστακοτσιροβάκος)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη