Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα VOREIA SYROS KAI NISIDES
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR4220032
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Κυκλάδων
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 2906.00
Χερσαία Έκταση (ha) 2906.0
Συνολική Περίμετρος (km) 45.8
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 438.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The site is located at the north part of the island. It contains the mountain Syringas and is extended up to the northern coastal area. It is the only area in the island with limestones, in contrast to the rest of the island where volcanic rocks are the main geological components. There are many springs, surrounded by running water related vegetation, sea cliffs, inland cliffs, caves, screes and small gorges. At the coastal area there are not extended sand dunes. In general, the site can be considered as a typical phryganic ecosystem.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες he quality and importance of the site result from the following elements: 1) The mountain Syringas is naturally protected because of the steep rocks and cliffs and the lack of roads that make the area difficult to access. 2) There are a lot of unexplored caves. 3) The site as a whole (and particularly the mountain Syringas) is very important for the avifauna and the mammals, due to its geomorphology and to the presence of many refuges. Mammals populations are in an excellent condition. Regarding birds, the site still holds significant populations of birds of prey such as the Bonelli's Eagle, the Long-legged Buzzard and the Peregrine Falcon, while on the rocky coasts Shags are nesting in moderate numbers. 4) Its flora is rich in common and endemic species. The later are of great interest, as many of them are rare endemic species of the Aegean. Its fauna is also rich in local endemic ivertebrates. The snails Cernuella syrensis syrosina , Deroceras thersites and Idyla bicristata rothi are endemic species of the island of Syros. 5) Sand dunes are very important for the conservation of the flora. 6) The site can be considered as a typical phryganic ecosystem.OTHER IMPORTANT SPECIES IN 3.3 WITH MOTIVATION D:Animals: The reptiles Podarcis erhardii mykonensis and Lacerta trilineata are protected by the Greek Law (Presidential Decree 67/81), and are also considered species of Community interest (Directive 92/43/EEC, Annex IV). The species Vipera ammodytes and Rana ridibunda are considered species of Community interest (Directive 92/43/EEC, Annex IV). The species Cyrtodactylus kotschyi kotschyi is included in the Corine-biotopes checklist of threatened reptiles and is proteced by the Greek Law (Presidential Decree 67/81). The species Ablepharus kitaibellii is considered species of Community interest (Directive 92/43/EEC, Annex IV) and is included in the Corine-biotopes checklist of threatened reptiles. The species Natrix natrix is proteced by the Greek Law (Presidential Decree 67/81).The species Gonepteryx rhamni is protected by the Greek Law (Presidential Decree 67/81). The species Saturnia pyri is included in the IUCN list of threatened animals characterized as endangered.Plants: The species Dianthus arboreus is protected by the Greek Law (Presidential Decree 67/81).

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα he site is naturally protected because of its geomorphology. However, the main impacts and threats within and arround the site are described in section 6.1. Overgrazing is the main threat to the rare flora.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Centaurea raphanina mixta
Crocus laevigatus
Crocus tournefortii
Dianthus fruticosus amorginus (Αγριογαρύφαλλο της Αμοργού)
Elymus farctus rechingeri
Αξιόλογα Θηλαστικά
Monachus monachus (Μεσογειακή φώκια)
Αξιόλογα Πτηνά
Alcedo atthis (Αλκυόνα)
Apus apus apus (Σταχτάρα)
Apus melba melba (Σκεπαρνάς)
Asio flammeus (Βαλτόμπουφος)
Burhinus oedicnemus oedicnemus (Πετροτριλίδα)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Buteo rufinus rufinus (Αητογερακίνα)
Calonectris diomedea (Αρτέμης)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος)
Circus pygargus (Λιβαδόκιρκος)
Coracias garrulus (Χαλκοκουρούνα)
Delichon urbica urbica (Σπιτοχελίδονο)
Emberiza melanocephala (Αμπελουργός)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Haliaeetus albicilla (Θαλασσαητός)
Hieraaetus fasciatus (Σπιζαητός)
Hieraaetus pennatus (Σταυραητός)
Himantopus himantopus (Καλαμοκανάς)
Hydrobates pelagicus (Υδροβάτης)
Ixobrychus minutus (Μικροτσικνιάς)
Lanius minor (Γαϊδουροκεφαλάς)
Lanius senator senator (Κοκκινοκέφαλος)
Larus audouinii (Αιγαιόγλαρος)
Merops apiaster (Μελισσοφάγος)
Milvus migrans aegypticus (Τσίφτης Αιγυπτιακός)
Muscicapa striata neumanni (Σταχτομυγοχάφτης)
Nycticorax nycticorax (Νυχτοκόρακας)
Pelecanus crispus (Αργυλοπελεκάνος)
Pelecanus onocrotalus (Ροδοπελεκάνος)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Phalacrocorax aristotelis (Θαλασσοκόρακας)
Phalacrocorax carbo sinensis (Κορμοράνος)
Riparia riparia riparia (Οχθοχελίδονο)
Sterna albifrons (Νανογλάρονο)
Sterna hirundo (Ποταμογλάρονο)
Sylvia nisoria nisoria (Ψαλτοτσιροβάκος)
Sylvia rueppelli (Μουστακοτσιροβάκος)
Tachybaptus ruficollis (Νανοβουτηχτάρι)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Ablepharus kitaibelii fabichi (Αβλέφαρος)
Caretta caretta caretta (Χελώνα καρέττα)
Elaphe situla (Σπιτόφιδο)
Lacerta trilineata cariensis (Τρανόσαυρα της Ικαρίας)
Mauremys caspica rivulata (Ποταμοχελώνα)
Natrix natrix persa (Ντρόφιδο το Περσικό)
Vipera ammodytes meridionalis (Οχιά)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη