Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα NAXOS: ORI ANATHEMATISTRA, KORONOS, MAVROVOUNI, ZAS, VIGLATOURI
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR4220026
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Κυκλάδων
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 11948.81
Χερσαία Έκταση (ha) 11948.81
Συνολική Περίμετρος (km) 135.0
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 997.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The site includes parts of the steep mountainous ridge running the island from north to south, as well as parts of the coastal area. The rocky mountainous sides are covered with low phrygana and high or mesic maquis vegetation. The dominant plants of phrygana are Thymus capitatus, Genista acanthoclada, Cistus sp. and Sarcopoterium spinosum, while the shrubs of Calycotome villosa, Pistacia lentiscus, Quercus coccifera and trees of Juniperus phoenicea dominate in the maquis. Stands with trees of Kermes oak, some up to 9 m high, are scattered on the slopes of the mountains. There is also deciduous oak which occurs as large isolated trees or scattered stands near Philoti and Apeiranthos, as well as in some ravines of the eastern side. Trees of Platanus orientalis occur in some of the ravines, too. Throughout the area there are many narrow intermittent streams.In the coastal area of the site there is a large variety of alternating habitats. Small lagoons, mud flats, sea cliffs, sandy beaches, rocky shores, shingle beaches with perennial plants.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες This is an important area for passage and breeding raptors and species associated with scrubs. Species of concern include Gyps fulvus, Buteo rufinus, Hieraaetus fasciatus and Emberiza caesia. The large variety of habitat types in combination with the high diversity of flora and fauna make the whole area one of the most important sites in the central Aegean Sea. The island of Naxos lies on a main migratory route over the central Aegean. Especially the southeastern side constitutes one of the most important stepping stones in the Cyclades area for migratory bird species.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Threats include illegal hunting, use of poisoned baits, construction of new roads, overgrazing, fire, and abandonment of traditional agriculture.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter nisus nisus (Τσιχλογέρακο)
Apus apus apus (Σταχτάρα)
Apus melba melba (Σκεπαρνάς)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Buteo rufinus rufinus (Αητογερακίνα)
Calonectris diomedea (Αρτέμης)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος)
Circus cyaneus (Βαλτόκιρκος)
Circus pygargus (Λιβαδόκιρκος)
Coracias garrulus (Χαλκοκουρούνα)
Emberiza caesia (Σκουρόβλαχος)
Emberiza melanocephala (Αμπελουργός)
Erithacus rubecula balcanica (Κοκκινολαίμης των Βαλκανίων)
Falco biarmicus feldeggi (Χρυσογέρακο)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Falco subbuteo (Δεντρογέρακο)
Falco vespertinus (Μαυροκιρκίνεζο)
Fringilla coelebs coelebs (Σπίνος)
Grus grus (Γερανός)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Hieraaetus fasciatus (Σπιζαητός)
Hieraaetus pennatus (Σταυραητός)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lanius minor (Γαϊδουροκεφαλάς)
Lanius senator senator (Κοκκινοκέφαλος)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Luscinia megarhynchos (Αηδόνι)
Merops apiaster (Μελισσοφάγος)
Milvus milvus (Ψαλιδιάρης)
Motacilla alba alba (Λευκοσουσουράδα)
Muscicapa striata neumanni (Σταχτομυγοχάφτης)
Oenanthe hispanica (Ασπροκώλα)
Oenanthe oenanthe oenanthe (Σταχτοπετρόκλης)
Otus scops (Γκιώνης)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Phalacrocorax aristotelis (Θαλασσοκόρακας)
Phylloscopus collybita abietinus (Δενδροφυλλοσκόπος των ελάτων)
Sylvia cantillans albistriata (Κοκκινοτσιροβάκος)
Sylvia hortensis crassirostris (Δεντροτσιροβάκος)
Sylvia nisoria nisoria (Ψαλτοτσιροβάκος)
Sylvia rueppelli (Μουστακοτσιροβάκος)
Turdus philomelos (Τσίχλα)
Turdus pilaris (Κεδρότσιχλα)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη